Processen för kliniska prövningar

Just nu arbetar vetenskapsmän iförda vita rockar och skyddsglasögon med att förbättra Synergy WorldWides produkter. De arbetar på vår anläggning Hughes Center for Research and Innovation.


Effektivitet är ett ord som ofta används när man diskuterar produktformler, och ordets innebörd beskriver precis det som Synergy WorldWide fokuserar på: att skapa produkter som står på en stabil vetenskaplig grund och som fungerar. En effektiv produkt gör precis det som den är avsedd att göra, och Synergys produkter är utformade för att låta dig leva ditt liv fullt ut med ett komplett och tillförlitligt hälsosystem.

”Det är en sak att säga att produkten fungerar, men det är en annan sak att säga att det finns bevis för att produkten fungerar”, säger Joseph Lamb, Medical Director på Hughes Center. ”Tack vare den här anläggningen kan du sätta dig med en affärspartner och berätta för dem om våra unika produktkombinationer. De här produkterna har inte hittats på av några personer med ett par medicinska läroböcker. Vårt mål är att tillhandahålla värdefulla produkter och viktig produktinformation till så många olika grupper som möjligt.”

Om man inte testar produkterna på människor är det omöjligt att avgöra hur pass effektiva produkterna verkligen är. Det är därför Hughes Centers kliniska laboratorier är viktiga för Synergy WorldWide och den framtida utvecklingen av vår produktlinje. Processen som leder till en klinisk prövning är omfattande och kräver flera månaders arbete. Följ med på en resa genom den kliniska processen som forskare och vetenskapsmän använder sig av för att bevisa att Synergys produkter är bland de bästa som finns inom kosttillskottsbranschen.

Idén
Alla kliniska prövningar börjar med en idé. När Synergys kliniska forskningsteam utvecklar en idé som är baserad på dagens viktigaste hälsobehov och näringsmässiga krav börjar de med att kombinera säkra ingredienser och utföra tester. När forskningsteamet har tagit fram en formel som de har förtroende för träffar de den oberoende granskningsnämnden som består av företagsledare och anställda från olika avdelningar. Granskningsnämnden avgör huruvida produkten är rimlig från ett företagsmässigt perspektiv.

Protokollet
EVarje klinisk prövning måste ha tydliga direktiv och svara på frågor som: Vem ska vi rekrytera och testa? Hur många personer behöver vi? Hur gamla ska personerna vara? Är de tillräckligt hälsosamma för att delta? Hur ska vi instruera personerna att använda produkterna? Vilken typ av information vill vi samla in? Protokollet genomgår flera revisioner och granskas in i minsta detalj av flera olika avdelningar. Många andra frågor ställs – Är studien unik? Är den etisk? Använder vi bästa tänkbara demografiska grupp? – medan de olika avdelningarna överväger hur pass viktig studien är för teammedlemmar som vill marknadsföra produkten med vetenskaplig bevisning. När frågorna har samlats och organiserats i ett protokoll skickas protokollet vidare till en utomstående granskningsnämnd för synpunkter och godkännande.

Försökspersoner
Det kliniska forskningsteamet använder protokollets färdigställda instruktioner för att börja leta efter en grupp försökspersoner. Ofta hittar vi våra försökspersoner på Synergy WorldWides eller Nature's Sunshine Products kontor. När en mer specifik testgrupp krävs får den kliniska forskningsgruppen hjälp av marknadsföringsteamet för att publicera studien och rekrytera den demografiska målgrupp som behövs. När en testgrupp har valts ut måste varje deltagare komma till labbet för att delta i ett möte som förklarar studien och produktanvändningen, samt för att genomgå tester som säkerställer att försökspersonen är tillräckligt frisk för att delta. Försökspersonen kan behöva komma tillbaka flera gånger under studiens gång, eller vid studiens slut, för att rapportera sina resultat – det beror på vilken typ av studie som genomförs.

Informationen
Tusentals datapunkter sammanställs under en klinisk prövning, inklusive fysiska prover. En studie som involverar 20 testpersoner kan resultera i fler än 560 individuella prover. Dessa prover förvaras i två frysskåp som är tillräckligt stora för att lagra 90 000 prover. Proverna förvaras vid en temperatur av -80° C för att bibehålla varje provs integritet. Det kliniska teamet använder ytterligare testgrupper inom Synergy och NSP:s vetenskapliga grupper för att utvärdera de prover som samlats in med hjälp av flera olika tester. En studie som t.ex. handlar om biotillgänglighet visar hur snabbt och till vilken grad en potentiell produktingrediens absorberas av kroppen Genom att mäta försökspersonens halter av kväveoxid i blodet kan man se om han eller hon äter en tillräckligt näringsrik diet. Icke-invasiva tester utförs för att bedöma kardiovaskulär hälsa och eventuella riskfaktorer. Dessa är några få exempel på bokstavligen hundratals olika tester som genomförs för att utvärdera en produkts säkerhet och effektivitet.

Slutsatsen
När alla prover har analyserats sammanställs studiens resultat för att sedan utvärderas för statistisk signifikans. Det kliniska forskningsteamet måste mäta den nya produktens effekter och avgöra om den är redo att introduceras på marknaden. Alla steg i en klinisk prövningsprocess leder till dessa resultat.

Resultaten från Hughes Centers kliniska labb kan potentiellt leda till snabb tillväxt på Synergys olika marknader, och tack vare våra fantastiska vetenskapsmän är möjligheterna till nya upptäckter obegränsade. Med hjälp av den innovativa forskning som pågår på Hughes Center kan potentialen i Synergys egenutvecklade formler frigöras.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us